Liên Lạc

“Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp không”
– Khuyết danh

Không biết bạn thế nào, chứ tôi tin rằng được biết đến nhau, dẫu qua màn hình máy tính, cũng là duyên phận.  Tôi rất muốn được biết bạn là ai, và bạn nghĩ gì về những điều tôi chia sẻ.  Đừng ngại nhắn cho tôi một lời tại phan@quynhnhuphan.com.

 

Advertisements