Dạy con để chút tiền dằn túi

. Có người cha muốn dạy con mình để chút tiền dằn túi, phòng khi gặp rủi ro, khi phải đương đầu với những tình huống bất đắc dĩ.

Thỉnh thoảng, người cha lại kiểm tra. Theo lời người cha than thở, thì con mình LÚC NÀO CŨNG xài hết tiền dằn túi. Mỗi lần như vậy, người cha chỉ biết buồn rầu, cho con mình thêm tiền sau khi kiên nhẫn dặn dò tới lui, xui ngược.

Học về Tâm lý Uốn nắn Hành vi, Quỳnh Như nói, người cha này đang làm ngược. Muốn dạy con mình để dành tiền, mà lại thưởng mỗi khi nó xài hết tiền. Nếu Quỳnh Như là con của người cha này, Quỳnh Như cũng chẳng dại gì mà không dùng hết cho sướng. Tại vì chỉ có khi Quỳnh Như nhẵn túi, cha mới rủ lòng thương.

Thêm nữa, vì lịch thưởng của người cha này là ngẫu nhiên, người con sẽ có nhiều động lực hơn để hầu bao lúc nào cũng cạn. Nếu người cha kiểm tra vào một ngày cố định, biết đâu người con chịu khó để dành tiền từ lúc được cho đến lúc biết mình sắp bị kiểm tra.

Kể cho mọi người nghe chơi. Bây giờ, đố mọi người nha, làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.