21.03.2012 – 21.03.2013

Một năm rồi, từ ngày tớ bước chân đến nước Mỹ. Cám ơn tất cả mọi người đã chấp nhận tớ, cũng như ủng hộ, dỗ dành, vỗ về, động viên và yêu thương…

P/S: Hình ảnh đã được chỉnh sửa bởi photoshop, chỉ mang tính chất minh họa, giải trí và lừa-tình.

Advertisements

One thought on “21.03.2012 – 21.03.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.