Bông Sứ Trắng

[…] Con gái yêu rồi thì cứ lặng im
Con trai yêu rồi không giấu được cái nhìn bối rối
Biết nhớ biết thương để rồi biết đợi
Biết đốt trái tim mình cho tiếng gọi của tình yêu.

Yêu em nhiều nhưng nói được bao nhiêu
Có ngôn ngữ nào chở tình tôi hết được
Lối nhỏ ngày xưa bao dấu chân em bước
Xin đừng bao giờ ai bước chân lên!

– Hà Thiên Sơn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.