Hương Sầu

Ta muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
Dạ bớt sầu và tim bớt xót xa
Bởi vắng người, ta nhớ từng hơi thở
Bởi xa người, ta lạnh mỗi phân da

– Song Châu
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.