– 21.12.2012

Cách đây một năm, ả đã dự định thi SAT. Nhìn danh sách từ vựng cần phải học, ả sợ sệt và dẹp ngay ý định này. Hơn một năm trôi qua, ả vẫn trăn trở, vẫn băn khoăn mãi. Ả đóng tiền thi SAT, và một lần nữa, ả đã chẳng xuất hiện vào hôm làm bài.

Ả luôn sợ kết quả không tốt. Ả chẳng dám đối mặt với sự thật phũ phàng. Ả không muốn để bạn bè, gia đình, và mẹ thất vọng.

Thi hoàn tất khóa học bất động sản cũng thế! Thi kiểm tra trình độ tiếng Anh, tiếng Việt và khả năng thông dịch cũng thế!

Tệ quá!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.