Bún Thang ở Hà Nội

Khuya lơ lắc, lúc mười một giờ rưỡi, ả bỗng thèm ăn bún thang. Anh Kat đắn đo mãi, rồi cũng quyết định sẽ chiều ả một đêm.

Ả phải cám ơn anh nhiều lắm, nhất là khi phố Cầu Gỗ cách nhà hơn 6, 7 cây số lận cơ…

Yummy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.