– Thở dài :)

…già rồi, già mất rồi…

Đi một vòng trái đất, bỗng thấy mình thật may mắn vì luôn có những điểm tựa vững chắc sau lưng. Cám ơn các bạn trẻ, nhất là các cô gái, đã luôn nhỏ to thủ-thỉ-thầm-thì, vỗ về mình trước những chông chênh của cuộc sống!

Ví von của năm: em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.