– 10.10.2012

Mấy hôm nay đông khách lắm, và lúc nào mình cũng tự hỏi xem cần phải làm gì trước – tính tiền, chuẩn bị rau và đũa, hay dọn bàn.

Song song đó, mình phải tập làm mọi thứ thật nhanh, từ ghi chép vội vàng đến khệ nệ ôm chồng tô

nặng trĩu, cũng như làm hai ba việc một lúc, pha nước trong khi đang trả lời điện thoại chẳng hạn.

Cuộc sống cũng thế… Nó đan xen nhiều điều quan trọng, những vấn đề cần giải quyết, và vô vàn thứ ta mong muốn dành thời gian thực hiện. Dần dà, áp lực khiến chúng ta nhận ra thứ tự ưu tiên, phải dứt khoát chọn lựa, quyết định và đánh đổi. Chúng khiến chúng ta phải hoạt động hết năng suất của mình, tranh thủ từng giây, từng phút trôi qua…

Trong khó khăn, người ta thấy mình sống không lãng phí và giỏi giang hơn. Thế nên, hãy chào đón những khó khăn nhé – động lực để bật xa đó!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.