– 08.08.2012

– 08.08.2012

Hồi đó, chị ở California. Mỗi lần đi học về, chị chẳng thấy ngoại ở nhà. Uhm, thì người già lú lẫn, thường đi lạc hoài ấy mà…

Lớn lên, vì một lý do nào đó, chị chuyển sang Virgnia. Tình cờ biết đến chương trình giao cơm trưa, chị vui lắm, thích lắm! Chị dành thời gian nghỉ trưa ở cơ quan để cùng tham gia.

Có lẽ, sâu trong chị, chị đang nhớ bà chăng? Ông bà tôi vẫn còn sống, nên tôi chẳng hiểu nhiều cảm xúc của chị. Tôi chỉ nhớ chị từng bảo: “Em thấy đó, tiền không thiếu, nhưng thiếu tình nguyện viên!”

Hóa ra, Fairfax County giàu lắm! Đời sống của người dân tương đối khá hơn so với nhiều vùng khác. Các ông bà lớn tuổi, nếu không đủ khả năng (về tài chính/ sức khỏe/ hoàn cảnh gia đình) nấu cơm, sẽ được nhận các phần ăn miễn phí.

Chẹp, vậy mà thiếu tình nguyện viên 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.