2. | MỤC TIÊU DÀI HẠN |.2 (tiếp theo)

Chúng ta cũng cần nghĩ về nơi mình muốn làm việc nữa. Yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định? Là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân? Mức lương ra sao? Các quyền lợi khác trong quá trình làm việc?

Đây là những gì mình từng nghĩ ở tuổi 19. Uhm, mình sẵn sàng nhận $200 và trở thành một nhân viên xã hội q-u-è-n. Hình như, đến tận hôm nay, cái suy nghĩ ấy vẫn chưa có gì thay đổi :”>

– dự án được thực hiện dưới sự ủng hộ, cổ vũ và động viên của bạn bè và Tôi 20.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.