2. | MỤC TIÊU DÀI HẠN |.2

Sau khi nhìn nhận về bản thân mình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng về tương lai. Đây là một bước vô cùng đơn giản, có thể nhanh chóng và dễ dàng thực hiện trong tích tắc, phải không?

Hãy phơi bày tất tần tật những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống trên một trang giấy. Đó có thể là những mục tiêu đao-to-búa-lớn, hoặc đó cũng có thể đơn giản như được đẹp hơn, khỏe hơn và duyên dáng hơn.

Ở bước này, đừng vội nghĩ nhiều về những mốc thời gian, về nguồn lực tiền bạc hoặc về các con số chi tiết nhé 🙂

Và, hãy thể hiện quan niệm sống của cá nhân mình nữa. Mỗi khi đứng trước những quyết định, chúng sẽ là kim chỉ nan, là nền tảng, là giá trị cốt lõi để cân-đo-đong-đếm và giải quyết những vấn đề vô cùng hiệu quả đó!

– dự án được thực hiện dưới sự ủng hộ, cổ vũ và động viên của bạn bè và Tôi 20.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.