– Hoạt động tình nguyện tại Volunteer Solultions – [1] CONFIDENTIALITY

Đối với mình, ngoại trừ MO ra, không có chuyện gì là bí mật cả. Vậy nên, mình viết nhiều lắm, viết về những gì mình làm hằng ngày, những tâm-trạng, những học-hỏi và rút-kinh-nghiệm, v.v… Mình cũng không ngại chụp ảnh bằng lái để khoe với mọi người còn gì 😛

Tuy vậy, là một người tình nguyện viên, mình không được phép tiết lộ bất kì thông tin nào về đối tượng mình chăm sóc. Thế là mình ngạc nhiên lắm, thật 😐 Mình đã dự định sẽ chụp ảnh này, sẽ viết về những câu chuyện cuộc đời bất hạnh nhưng mạnh mẽ và truyền cảm hứng này, v.v…

Cụ thể hơn, quyển sổ tay của tình nguyện viên đã ghi rõ rằng mình không được phép trao đổi về tên và hoàn cảnh của bệnh nhân tại (1) những nơi công cộng, (2) trong những bữa cơm thân mật cùng gia đình, cũng như (3) qua những phương tiện truyền thông (FB, blog).

Vậy nếu mình được đối tượng ấy cho phép thì sao? Là một tình nguyện viên, mình không được khuyến khích làm thế 🙂

Ở Việt Nam, sau này lớn một chút, mình mới nhận-ra Sơ Yếu Lý Lịch là tài sản cá nhân và cần được bảo mật. Đối với những hoạt động tình nguyện khác, mình chưa bao giờ nghĩ về vấn đề kín-tiếng cả. Tệ quá 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.