1. | BẢN THÂN |.1 (tiếp theo)

Ai ai cũng đều có những thần tượng riêng. Chính đặc điểm khiến chúng ta ngưỡng mộ họ, chính tính từ chúng ta dùng để miêu tả họ sẽ phần nào bộc lộ bản thân chúng ta.

Với mình, đó không phải một người mẫu, không phải một chính trị gia, cũng không phải giám đốc điều hành tập đoàn lớn. Với mình, đó là anh Lê Việt Hồng, người từng đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội nhằm gây quỹ giúp đỡ bệnh nhân ung thư và tuyên truyền về an toàn giao thông. Với mình, đó là chị Trần Thị Ái Liên, là anh Nguyễn Thanh Minh, là thầy Trần Bảo Thành và rất nhiều người Việt Nam giản dị khác…

Vậy còn bạn?

– dự án được thực hiện dưới sự ủng hộ, cổ vũ và động viên của bạn bè và Tôi 20.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.