Khi nào em về

Khi nào xuân về, xin em nhớ gọi
Cho anh ra xem lá trổ xanh mầm
Ban mai thơm hương gió lồng ngực áo
Và nắng kim cương lấp lánh từng viên.

– Việt Phương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.