Thấp thoáng một bóng người

Gió phớt nhẹ, nắng bên thềm ríu rít
Sầu vu vơ từng phiến dấu gót chân
Ngọn cỏ non e dè môi mật ngọt
Nghe chiều về chầm chậm đến, phân vân.

– Nguyễn Mạnh Trinh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.