Khi thu rụng lá

Lòng anh như nước hồ thu lạnh
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà…
Ngày tháng, anh mong chầm chậm lại;
Hững hờ, em mặc tháng ngày qua…

– Lưu Trọng Lư
13.05.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.