Chuyện [hồi bé] – [hồi lớn]

Chuyện [hồi bé] – [hồi lớn]

Hồi bé tập tành organ, lúc nào cũng thắc mắc…
– “Làm sao thuộc các nốt nhạc?”
– “Làm sao thuộc các hợp âm?”
… Rồi tập mãi cũng thuộc!
… Rồi tập mãi cũng chơi “ngon lành phết”!

Hồi lớn tập tành piano, lúc nào cũng băn khoăn…
– “Làm sao phân biệt khóa Fa và khóa Sol?”
– “Làm sao chơi cùng lúc hai tay khác nhau?”
Chợt nhận ra sự trùng hợp với những ngày thơ dại…

Chợt nhận ra..
Nếu tập mãi…
Cũng sẽ đến lúc chơi “ngon lành”!

– “Practise Make Perfect”
09.05.2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.