EARTH DAY WRITING CONTEST 2012

EARTH DAY WRITING CONTEST 2012 FOR STUDENTS

U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City, the EducationUSA Advising Center & the American Center proudly present

Earth Day 2012 Essay Writing Contest

This contest is open to any native speaker of Vietnamese currently enrolled full-time in a high school, college, or university in Vietnam. Write an essay of no more than 1,000 words, choosing one of the following topics:

1. What can young Vietnamese do to improve the awareness of environmental issues in Vietnam?

2. Tell us about a pressing environmental issue (i.e: global warming, renewable energy, urban sprawl, etc..) in your city. How would you go about addressing it?

Submit your essays by email to: HCMCEDUSA@state.gov
Deadline for submission of essays: April 8, 2012 (by 12 midnight)
Prizes include Apple Ipad 2, DELL laptop/notebook and Apple Ipod.

For further information about the contest, visit http://hochiminh.usconsulate.gov or call (08) 3520 4610.

***************************

CUỘC THI VIẾT LUẬN TIẾNG ANH NHÂN NGÀY TRÁI ĐẤT 2012 DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC SINH

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ và Trung tâm Hoa Kỳ hân hạnh thông báo

Cuộc Thi Viết Luận Tiếng Anh Nhân Ngày Trái Đất 2012

Cuộc thi dành cho tất cả học sinh, sinh viên Việt Nam hiện đang theo học chính quy tại các trường Trung học Phổ thông, Cao đẳng và Đại học tại Việt Nam. Viết một bài luận tiếng Anh không quá 1000 từ với một trong hai chủ đề sau

1. Giới trẻ Việt Nam có thể làm gì để nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường tại Việt Nam?

2. Hãy kể về một vấn đề môi trường cấp thiết tại thành phố của bạn (v.d: trái đất ấm lên, nhiên liệu tái tạo, sự bành trướng đô thị, v.v.) Quan điểm của bạn về vấn đề đó?

Bài dự thi nộp đến email HCMCEDUSA@state.gov / ACHCMC@state.gov.
Hạn chót: 08/04/2012 (12 giờ khuya)
Giải thưởng bao gồm Apple Ipad 2, máy tinh xách tay Dell và Apple Ipod.

Thông tin thêm về cuộc thi, tham khảo website Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh: http://vietnamese.hochiminh.usconsulate.gov hoặc gọi số 08.3520 4610.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.