Anh Thanh Minh, 2010

Như em,
Anh góp ý ngắn gọn về 1 điểm tốt rõ nhất và 1 điểm chưa tốt rõ nhất mà anh thấy ở em hen.
Điểm tốt: Continuously learning (liên tục học tập):
 Em rất chịu khó học hỏi và chủ động đề nghị sự hỗ trợ từ những người khác. Lần này là một ví dụ rõ nét. Em nên tiếp tục phát huy điểm mạnh này, nhưng đồng thời cũng cân nhắc sự hạn chế của nó trong trường hợp lạm dụng thế mạnh này quá mức. Đó là em có thể dần mất đi chính kiến của mình và không kiên nhẫn đi tự tìm câu trả lời cho riêng mình.
Một biểu hiện của điều này là em không ngừng đặt cho anh những câu hỏi, ngay cả khi anh đang làm việc (chừng 5 – 10 phút gì đó em thắc mắc điều gì là em hỏi ngay chứ em không tự đi tìm câu trả lời sau đó hỏi anh là với vấn đề như vậy thì em giải quyết cách này đã tối ưu chưa) (đây là điểm chưa tốt của em: Impatient (thiếu kiên nhẫn))

Một số từ ngữ miêu tả đúng và gần đúng về em:

Có năng lực
Thích nghi tốt
Liều lĩnh
Vui vẻ
Lanh lợi
Đáng tin
Hướng ngoại
Thân thiện
Hữu dụng
Tình cảm
Khiêm tốn
Nóng nảy
Biết suy nghĩ
Tỉnh táo
Độc lập
Mưu trí
Nhạy cảm
Tích cực
Nồng nhiệt

Cheers,
Minh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.